Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet förhindrar sjukdomar och används även vid behandling av sjukdomar.

Läs mer på FYSS-hemsida
http://www.fyss.se/

Medicins yoga:
Det finns numera forskning som visar att medicinsk yoga är bra mot bl.a. ryggbesvär, stress och högt blodtryck.
En ny ryggstudie vid Karolinska Institutet där man jämfört Medicinsk Yoga (MediYoga), sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist visar att yogan är den mest kostnadseffektiva metoden mot ryggont.
http://www.medicinskyoga.se/index.php?verk=forsk&list=sv