Rekreation

Den stressade människan behöver ibland komma ifrån vardagen.
Hjärnan behöver vila och kroppen behöver frisk luft och lagom motion.

Kontakt med djur och natur hjälper människor att hitta en medveten närvaro och att må bättre.